GameCraft 2021 

Moja prvá hra

Prihláste svoje dieťa na 3 lekcie kurzu GameCraft - Moja prvá hra, kde si za 3 týždne vyvorí vlastnú hru a vyskúša: 1x Grafiku, 1x Programovanie a 1x Herný dizajn za neuveriteľnú cenu iba 15 €!

All rights reserved Hemisfera.sk

3x lekcia = 3x 120 min. = 6 hod. = 15,00 € = 2,50 € / hod.

PRIHLÁSIŤ SA

GameCraft je vzdelávací kurz pre deti vo veku od 8 do 15 rokov v oblasti programovania, grafiky a gamedizajnu.

Dieťa sa priamo z vlastnej izby naučí tvoriť počítačové hry. Na kurz môžete dieťa prihlásiť kedykoľvek v priebehu školského roka. Samotná lekcia trvá dve hodiny. Po 3 skúšobných lekciách môže dieťa nastúpiť do existujúcej skupiny na kurze GameCraft Online. Zo začiatku bude mať kurz viac moderovaný zo strany lektora, ale neskôr, keď získa potrebné zručnosti, začne pracovať samostatnejšie a prirodzene sa zameria viac na grafiku, programovanie, či herný dizajn.

Výučba prebieha cez aplikáciu Zoom. 
Dieťa bude potrebovať bežný počítač, myš webkameru a mikrofón.

Čo je to kurz GameCraft?

VIAC O KURZE

Vyberte si z dostupných termínov so začiatkom o 17:30

6x

Čo Vás stojí GameCraft Online - Moja prvá hra?

3x STREDA

21.4., 28.4., 5.5.

PRIHLÁSIŤ SA