ONLINE KURZ GAMECRAFT

3 LEKCIE ZADARMO

Na kurze GameCraft učíme deti vo veku 8 až 15 rokov tvoriť počítačové hry. Na online kurze sa dieťa z pohodlia domova učí robiť hernú grafiku, programovanie, či gamedizajn. Kurz trvá vždy dve hodiny, v skupine max 15 detí, a pod vedením kvalifikovaného lektora.

3 LEKCIE ZDARMA
Skúšobné hodiny na kurze GameCraft

Vyberte si 3 dni v kalendári v nasledujúcich 3 týždňoch

Vaše dieťa si teraz môže vyskúšať 3 lekcie kurzu GameCraft Online zadarmo. Zažije 1 lekciu grafiky, 1 lekciu programovania a 1 lekciu gamedizajnu. A za tento krátky čas vytvorí s lektorom jednoduchú hru. Stačia tak len tri týždne a Vy zistíte, či máte doma budúceho herného vývojára. Pri výučbe používame aplikáciu Zoom. Dieťa potrebuje bežný počítač, myš, webkameru a mikrofón.

All rights reserved Hemisfera.sk

(v každom týždni sa na skúšobných hodinách venujeme jednej téme, zvoľte preto iba 1 deň v každom týždni)

3x lekcia zadarmo 

od 17:30 do 19:30

Viac informácii o GameCraft Online

Telefonický kontakt je dôležitý pre technickú podporu pri prvom prihlásení a takisto potvrdenie správnosti údajov vo formulári.

!

Žiadame rodičov, aby dodržiavali pri prihlasovaní spodnú vekovú hranicu dieťaťa od 8 rokov. Pri online výučbe, je nevyhnutnou podmienkou, aby mali deti už zvládnuté základné zručnosti s ovládaním počítača (práca s myšou, ovládanie práce so súbormi a základná orientácia v operačnom systéme). Ďakujeme, že rešpektujete podmienky prihlásenia.